...istniejemy tylko dzięki związkom z innymi ludźmi...i dzięki wzajemności uczuć...
włatcy móch